// Koncept

Betal­lösning för ankrace och andra registrerings­lotterier

Betal­lösningen hanterar försälj­ningen av era ankor oavsett antal och fungerar även utmärkt till andra registrerings­lotterier (som till exempel bil- och snöskoterlotterier). Vi anpassar utseendet på köpsidan utifrån era önskemål så den matchar just erat lotteri.

Hemsida

Nåbar via QR-kod eller webbadress

Betal­lösning

Integrerad betal­lösning via Swish

Anknummer direkt till mobilen

Sker direkt efter genomförd betalning

 • Förening 1 1. Minimerar logistiken runt lotteriet vilket tillåter er förening att avsätta tid för annat som är viktigt.
 • Förening 2 2. Möjlighet att omsätta 1.75 miljoner under en femårsperiod.
 • Förening 3 3. Möjliggör köp av lotter även vid svårigheter att ta sig till en fysisk plats.
 • Förening 4 4. Ökade intäkter kan tillåta föreningen att hålla nere sina medlems­avgifter.
 • Förening 5 5. Tack vare Swish handel hamnar summan av varje köp direkt på det konto tjänsten är kopplad till.
 • Förening 6 6. Föreningen tilldelas en rådgivare som kostnads­fritt stöttar genom hela processen (från ansökan om tillstånd för registrerings­lotteri till utfört lotteri).
 • Förening 7 7. Det finansiella mellan förening och Elefant­gruppen AB sker alltid efter utfört lotteri.
Nyhet!

Ank­kalkylatorn

Se hur mycket er förening kan tjäna!

Adminsida
Exempelbild: Adminsida

Koncept­beskrivning

Den här betallösningen passar utmärkt vid försäljning av ankor inför ett ankrace och uppfyller kraven på geografisk begränsning.

För att kunna använda lösningen behöver ni kontakta er bank och skaffa Swish Handel (ej Swish företag) och välja Elefantgruppen som teknisk leverantör. Vi finns i bankens lista.

Såhär fungerar det rent praktiskt:

Deltagaren kommer åt köpsidan via länk eller QR-kod och väljer en eller flera lediga ankor och betalar med Swish. I direkt anslutning till betalningen skickas ank­nummer till deltagarens mobiltelefon via sms.

Du som arrangör har tillgång till en admin-sida med underlag för bokförings­verifikationer och uppgifter om samtliga deltagares namn, telefon­nummer och anknummer. Detta medför snabb kontakt med vinnarna i lotteriet och enkel redovisning för lotterikontrollanten när ankorna gått i mål.

Paketet innehåller följande:

 • Hemsida och admin-sida.
 • Administration av hemsida.
 • Swish betaltjänst.
 • Skräddarsydda utskrifter med QR-kod skickas till er av vår miljö­medvetna partner Pixel Palace
 • Möjlighet att annonsera på erhållen hemsida.

Denna lösning är själv­betjänande. När konceptet i sin helhet är igångsatt sköter deltagarna jobbet. Det här innebär att ni som arrangör har tid över för andra aktiviteter som bidrar till lönsamhet för er förening.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.